Verden er i dine hænder - Start med selv-realisation!
 
Det subtile system

Det subtile system

Indeni hver af os, findes der et indre energi-system, som består af 7 chakras (energimæsige centre), tre kanaler (højre, venstre og center), Kundalini og (hellig) Ånden.
De 7 chakrarer repræsenteres på det fysiske plan af plexus i det centrale nervesystem, som svarer til informationsstrømmen i kroppen. Hvert plexus beskytter og varetager de nærliggende organers funktioner.
På det åndelige plan opretholder chakraene menneskets medfødte egenskaber og kvaliteter såsom generøsitet, tilfredshed, kreativitet, glæde, spontanitet og kærlighed.
Det er igennem alle disse primære hovedpunkter at livesenergien bliver optaget og ledt rundt gennem kroppen.

Hvis vores chakraer blokeres, har disse indbyggede egenskaber sværere ved at manifestere sig, og ubalancer kan opstå, som kan bryde ud som sygdom i det pågældende område.
Alt fra vores kropsprog, vores fysik, over tanker og vores livsholdning er medvirkende til vores velbefindende.
Om chakraene er blokeret af snavs” eller livsenergien uhindret frit kan strømme igennem, har tilstanden i chakraerne betydning for i hvor høj grad, vi kan være èt med vores oprindelige indre væren og i størst mulig samklang med omgivelserne.

Den venstre kanal
Den venstre kanal er af natur passiv og feminin. Den repræsenterer vores fortid, underbevidsthed og kommer til udtryk som følelser, minder og vores vilje.
Den repræsenterer fortiden, det feminine og følelsesmæssige aspekt i personligheden.

Den miderste kanal
Centerkanalen er vores åndelige kanal, som styrer alle automatiske funktioner indeni os, som f.eks. åndedrættet og hjertet.
Den integrerer fornuft og følelser (den venstre og højre kanal) så de er i samspil og i harmoni med hinanden. Det er i den centrale kanal at Kundalini går op gennem korsbenet, til issen op toppen af hovedet. Dette er også kanalen som repræsenterer balance og både den individuelle og kollektive evolution.

Den højre kanal
Den højre kanal er aktiv og maskulin. Den repræsenterer fremtiden, fornuft og det overbevidste. Den kommer til udtryk som tanker, handlinger og fremtidsplanlægning, kontrollerer de maskuline og kreative aspekter i personligheden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *