Verden er i dine hænder - Start med selv-realisation!
 
Fordelene ved meditation

Fordelene ved meditation

Kroppens nervesystem, som er en del af en ultra sofistikeret kontrolmekanisme, er opdelt i tre dele: den centrale, perifere og autonome nervesystem. Disse systemer styrer, hvordan vi handler og opfatter vores univers gennem sanserne, og det autonome system styrer den automatiske funktion af vores krop ved at kontrollere væsentlige ikke-bevidste opgaver som rytmen i vores hjerte.

En af de positive bivirkninger af en fredfyldt og tankefri meditation er, at vores autonome system automatisk reducerer enhver fysisk over-aktivitet i vores krop. Da systemet er også den del af os, der regulerer “kæmp eller flygt”-mekanisme i os alle (som i den moderne verden kan være ødelæggende ved f.eks. ophidselse eller stress), kan meditation vise sig at være af stor gavn for vores sundhed. Det er blevet foreslået, at meditation er opnået gennem de forbedrede energistrømme, der finder sted på det limbiske område (dvs. Sahasrara chakra på toppen af hovedet), som er knyttet til det sympatiske nervesystem.

De umiddelbare fordele er afstresning og en følelse af fred og tilfredshed. Fysisk, hjælper det i forebyggelse og helbredelse af sygdomme, som ellers er svære at helbrede mentalt og følelsesmæssigt. Det hjælper også en til at opnå balance, og spirituelt man kan opnå, det man betegner som “selv-realisation”.

meditation_600x220

Fysiske fordele ved meditation:
Det er vores subtile organ, som koordinerer alt det arbejde, der udføres af organer og celler i vores krop. Når en af vores chakraer er blokeret,  vises fysiske dysfunktioner i de organer, de kontrollerer. Det er sådan, at de fleste sygdomme forekommer. Traditionel medicin forsøger at kurere symptomerne. En effektiv form for meditation giver os mulighed for at angribe årsagerne direkte, ved igen at afbalancere vores subtile system og ved at rense vores centre.

Mentale fordele ved meditation:
Når vi går ind i en tilstand af meditation, vi går ind i en verden af stilhed, de tanker, som overfalder os forsvinder, og virkeligheden i åndsnærværelsen er åbenbaret for os i al sin intensitet. Vores sanser sende os en direkte billede af verden, som ikke ændres ved vores sind eller vores conditionings (programmeringer)

Følelsesmæssige fordele ved meditation:
Når Kundalini er vækket, og vi er i en tilstand af meditation, bringes vores følelser også i balance. 
Alle de svagheder, som hindrer udtryk for ren og oprigtige følelser, som grådighed, usikkerhed, jalousi osv. reduceres, når glæden ved meditation er følt. Denne glæde er absolut, blottet for dobbelthed og projektioner. 
Det samme glæde bliver motivationen for vores frigørelse.

 

Spirituelle fordele ved meditation:
Sahaja Yoga meditation viser os det evigegyldige, at vi føler os i samklang af en eviggyldig sandhed, bevidsthed og lykke (sat chid ananda).

Vi er blevet en del af det hele, som dråbe i havet af kærlighed, og i meditationen smelter vi sammen med vores Oprindelige Væren.
Denne erfaring er den næste fase i udviklingen af et almindeligt menneske bevidsthed: at personen siges at være født på ny, eller realiseret. Det betyder, at vores åndelige essens, som havde været skjult, indtil da, bliver til virkelighed. Vores forening med et Hele vil blive stærkere og stærkere, når vi går sammen og det er uden tvivl den mest værdifulde fordel, at Kundalini vækkelse kan bringe os. 
Den svære gyldne middelvej, der er etableret i os dag efter dag igennem meditationerne, blive skabe balance og fredfyldthed af en fysisk, følelsesmæssig eller psykologisk karakter, men også materielle, sociale og faglige fordele.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *