Verden er i dine hænder - Start med selv-realisation!
 
Kundalini – Den indre helbredende kraft

Kundalini – Den indre helbredende kraft

Igennem Sahaja Yoga har ethvert menneske nøglen og værktøjet til opnå fuldstændig balance og harmoni. Denne rene viljes energi, som kaldes Kundalini, findes i korsbenet og venter på at blive vækket. I skrifter fra de forskellige religioner, er denne kraft blevet benævnt som en refleksion af det absolutte, af Altet.

Ved Sahaja Yoga meditation stiger Kundalini op fra korsbenet langs med rygsøjlen og ud gennem issens “bløde punkt” (fontanellen) på toppen af hovedet øverst oppe på hovedet, hvor den forener os med den livskraft der gennemstrømmer alt liv. Denne Yoga (forening) kan fysisk mærkes og føles som en kølig brise ovenover hovedet eller i håndfladerne. Når dette sker første gang, kaldes det Selv-realisation eller virkeliggørelsen af ens Højere Selv og ved jævnligt at praktisere Sahaja Yoga kan Selv-realisationen understøttes og videreudvikles, så lidt som 15. min morgen og aften.

I denne nuværende fase af den menneskelige udvikling, både i den individuelle og kollektive evolution er Selv-realisation det naturlige næste skridt.

Ældgammel viden fortæller om menneskets dybeste spirituelle kraft. Denne kraft er indbygget fra fødslen, den nærer, helbreder og renser os, den passer på os og den ved alt, hvad vi gør.
Den er vores kim af den ubegrænsede kærlighed, der er tilstede overalt i Universet. Den er vores individuelle Moderlige gud, der elsker os ubetinget. Denne kraft kaldes for Kundalini på Sanskrit.
Kundalini er slumrende, inaktiv i de fleste mennesker, men kan spontant vækkes igennem simple Sahaja Yoga teknikker. Dette kaldes også for oplysning, genfødsel eller Selvrealisation, fordi man gennem Kundalini erfarer sit virkelige, dybeste Selv, Ånden. Sahaja Yoga sker Selvrealisation helt uden risiko eller besvær. Gennem Kundalini kraften bliver vores liv transformeret, og Selv-realisation udgør et vigtigt bidrag til ethvert menneskes personlige udvikling.

Kundalini er placeret i Korsbenet for enden af rygsøjlen, i det som de gamle grækere kaldte Sakral-benet, den hellige knogle. Kundalinis naturlige udviklingsvej, når Realisationen finder sted, er opad gennem rygsøjlen og ud gennem Fontanelle-benet på issen.

Indbygget i mennesket er der et subtilt spirituelt system, som består af syv chakras eller energi-centre samt tre kanaler (nadis), hvor igennem Kundalini stiger op gennem systemet.
Højre kanal repræsenterer fremtiden og det maskuline aspekt, mens venstre kanal er fortiden og den kvindelige side.

Disse kanaler svarer til det sympatiske nervesystem. Den centrale kanal er derimod Nuet, det parasympatiske nerve-system, og det er kun gennem denne kanal, Kundalini kan stige op.
Når man er i den centrale kanal er man balanceret og tilstede i nuet, man er i stand til at opleve virkeligheden og reagere frit og spontant. Er man derimod i højre eller venstre side
ser man ikke virkeligheden, for minderne om fortiden eller planerne om fremtiden, fjerner opmærksomheden fra Nuet/”Åndsnærværelsen”. Kundalini tager altså naturligt en opadgående retning gennem den centrale kanal. Der findes mange forskellige metoder at arbejde med vækkelse af Kundalini, men mange af disse teknikker er ikke anbefalelsesværdige, og kan direkte skade det subtile system.

Det skyldes, at disse teknkker er ubalancerede, de er enten højre- eller venstre-sidede. Kun teknikker, der bringer mennesket ind i den centrale kanal, kan give Selv-Realisation. Kundalini er IKKE farlig! Det er vores erfaring i Sahaja Yoga, at mange spirituelt søgende er blevet advaret om Kundalini.
Den udbredte forestilling om, at Kundalini skulle være skadelig, har forhåbentlig været med til at give folk en sund skepsis over for falske mestre og guruer der simpelthen slår mønt af folks oprigtige ønske om spirituel indsigt.

Imidlertid skal det understreges, at Kundalini er helt uskadelig. De falske guruer kan godt nok være et dyrt og uheldigt bekendtskab, men Kundalini er fuldstændig uskadelig, for det er fra naturens side indbygget som vores “udviklingsinstrument”, for at vi kan gennem erkendelse og erfaring, udvikle og “ud-folde” os. Kundalini er en healende helbredende iboende kraft, og vi kender det symboliseret fra bl.a. Apoteket, forterapeut foreninger osv. Når man selv er realiseret og ved, hvordan Kundalini skal vækkes, kan man give Realisation til andre helt uden risiko. Sahaja Yoga spredes som et tændt lys, der antænder andre der igen antænder andre osv. Igennem de nu 30 år, Sahaja Yoga har eksisteret, kender vi ikke til ét tilfælde af uønskede bivirkninger. Folk som regelmæssigt mediterer, bliver afbalancerede og behagelig at være omkring, bliver mere energisk og føler at man hviler i sig selv.

Man lever i stigende grad spontant og i nuet, og stopper med hele tiden at enten planlægge sit fremtidige liv eller leve i fortiden:
Fremtiden og fortiden eksisterer jo ikke, Virkeligheden opleves kun i nuet!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *