Verden er i dine hænder - Start med selv-realisation!
 
Sahaja Yoga Meditation

Sahaja Yoga Meditation

meditation_600x220

 

Der findes mange forskellige former for meditation og mange forskellige former for yoga, hvor nok den mere fysiske form er mest udbredt og populær, men selve ordet Yoga er sanskrit og betyder forening, forbindelse (eng.: communion) med ens Højere Selv.

Mystikere, helgener og profeter har gennem tidernes løb været søgt at beskrive denne tilstand, hvor den menneskelige ånd kan mødes i forening med det Guddommelige. Adskillelige spirituelle retninger har søgt denne Yoga, denne sammensmeltning mellem individet og Altet og tilstanden kendes fra kristendommen som Genfødsel-/Genopstandelse, fra buddhismen som Oplysning, fra hinduisme som Moksha, fra Zen som Satori. Det at være “oplyst” eller realiseret er bl.a. blevet illustreret som en lysende glorie over bl.a. Jesus Kristus, Jomfru Maria, Buddha og Krishna.
Selv-realisation er ikke en kun intellektuel teori eller tilhører en bestemt religiøs retning eller strømning i tiden, men en håndgribelig, mærkbar oplevelse.

Sahaja Yoga er en enkel, praktisk og naturlig metode til at opnå denne tilstand, som er en integration af menneskets mentale, følelsesmæssige og spirituelle handlinger. Indeni hver eneste af os eksisterer muligheden for at blive ét med vores spirituelle væsen og opleve den fred og glæde, vi følte i vores hjerter som børn. Udenfor os er en verden i spirituelt, moralsk og økonomisk kaos.

Det er vigtigt at sætte sig udover al forvirringen og gå ind i den meditative tilstand, hvor den indre fred findes. Igennem Sahaja Yoga meditation vækkes vores sovende spiritualitet.
Vi er fuldstændigt bevidste, men dog kører vores tanker langsommere og hovedet fyldes af stilhed. Vores hjerter fyldes af kærlighed og fryd, men vi er emotionelt løsrevet (eng.: detached) fra hvad, der foregår omkring os. Vi oplever en tilstand af dyb fred. Dette er blot begyndelsen på den transformation, der tager os til et højere bevidsthedsniveau. I meditation vækkes de universelle kvaliteter indeni os og vi bevæger os udover de begrænsninger, der sættes af vores egne fordomme og indlærte handlingsmønstre.

Vi bliver bedre i stand til at komme over personlige vanskeligheder, uanset dramaerne i vores liv. Vi føler kærlighed for hele menneskeheden og kan give slip på vrede, had, frygt og modvilje, som hindrer vores vækst. Vores forhold til andre mennesker bliver harmonisk og dybere. Som en sideeffekt af meditationen forbedres helbredet spontant, og en følelse opnås af at være 100% fungerende, 100% i live. Ved at begynde at meditere, kan vi begynde at kende Sandheden – om os selv, vores omverden og i sidste ende det Guddommelige/-VerdensAltet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *