Verden er i dine hænder - Start med selv-realisation!
 
Stress Management gennem Sahaja Yoga

Stress Management gennem Sahaja Yoga

papir_graa_stress

V. Saraswati Raman, Oversat til dansk: Mads Sonne Bremholm.

Mennesket idag befinder sig i en meget unik situation, hvor man skal reagere og håndtere en bred vifte af komplekse situationer, dag ud og dag ind, og sommetider finder man ens evne til at “multi-taske” utilstrækkelig.

Vi har en rastløs alder -en tidsalder, hvor hurtige ændringer i teknologien skaber en opdeling af gamle værdier og fragmentering af vores personlighed. Resultatet af dette er enorme psykiske forstyrrelser, stress og spændinger. Lykken synes at være undslippe os, og vi søger konstant svar.
I religionens navn fører mennesker fra forskellige lande og samfund,  indbyrdes krig.

Faktisk, som Shri Mataji Nirmala Devi siger:
“Vi fører krig med os selv, med vores eget Væsen, så hvordan kan vi få fred? Vi gør alt forkert i Sandhedens navn, hvordan kan vi opdage lys?”
– Selvrealisering er den eneste måde du kan få lyset ind!

Sahaja Yoga er en simpel teknik til selvudvikling, hvori den sovende energi, som er medfødt i dig, bliver vækket og forbundet med den altomfattende kosmiske energi, verdens-Altet.
Det er en empirisk verificerbare videnskabelige metode, der forklarer, hvordan selve ønsket om at blive forenet med det Absolute er bygget ind i os som Kundalini.

I det menneskelige nervesystem der er forskellige subtile centre, kaldet chakraer og som kontrollerer den fysiske, vitale, psykiske og åndelige velbefindende eller tilstand hos en person. Chakraerne repræsenterer de forskellige stadier af udvikling og inden for hvert chakra er iboende særlige kvaliteter, reflektioner af det Absolutte. Den mere subtile forståelse af den hvordan kvaliteterne udfoldes i chakraerne og hvordan man etablerer forbindelsen med sit eget inderste væsen er målet for alle Yoga-teknikker.

Hvad er stress?
Stress er noget, der skaber frygt, angst, bekymring, frygt, vrede og selv spænding, når vi står over for vanskelige situationer i hverdagen, såvel psykiske eller følelsesmæssige.
Kontinuerlig indsats for at håndtere sådanne situationer har skadelige virkninger på den menneskelige krop og det subtile system. Stress modsætter sig menneskets dybe ønske om fritagelse for mental og følelsesmæssig belastning, og som sådan det fører til sygdomme.
Ifølge Dr. Vernon Coleman, der efter drøftelser med flere læger fra forskellige regioner, er nået til den konklusion, at 90-95% af alle sygdomme, kan skyldes helt eller hovedsagelig på psykologiske kræfter, 98% af alle hovedpine er stress eller stress-relaterede, et stort flertal af svær fordøjelse er også på grund af stress osv.

Nogle former af stress er dog positivt og er nødvendige for at føle sig stimuleret, at holde sig væk fra kedsomhed og depression og for at opnå bedre resultater. En følelse af gode resultater og højt selvværd giver en person evnen til at klare mere og højere niveauer af stress, til det optimale niveau eller stress-tærsklen er nået.

Hvad er stress tærskel?
Stress tærskel er det punkt, hvor bare lidt mere pres bliver uhensigtsmæssig. Det er det punkt, hvor mere pres vil føre til drastisk fald i produktiviteten og tilfredshed.
Dette punkt er forskellig fra person til person, alt afhængig af ens evne til at håndtere stress og klare presset. Nogle mennesker kan tåle højere pres, nogle trives endda på stress, mens andre lider enormt selv under beskedne niveau af stress.
Der er temmelig faste stress tærskelværdier for aktivitet og inaktivitet. I den ene ende er der inaktivitet, at vi kan klare, og i den anden ende, er det aktivitet, at vi kan klare. Hvis intervallet mellem dem er smalt, er evnen til at håndtere pres og stress meget lille.

Hvornår er stress skadeligt?
I sig selv stress medfører aldrig et problem. Det er den måde man reagerer på stress, som fører til problemer. Reaktionen er generelt i tre faser:

Alarm – Stillet over for en udfordring eller en trussel, nervesystemet er meget stimuleret, puls stiger, musklerne bliver spændt, og åndedrættet bliver hurtigt. Kroppen systemet er nu klar til at kæmpe eller flygte.

Modstand – Hvis årsagen producerer stress, fortsætter kroppens kemi med at tilpasse sig til denne situation, dvs. lind strøm af adrenal og andre antistoffer udløses i kroppen, for at vedligeholde niveauet af opstemthed i den nødvendige tid til at kæmpe eller komme væk.

Udmattelse – Hvis udfordringen fortsætter i lang tid, skal ressourcer for ophidselse og resistens, modstandsdygtighed anvendes. De er ufrivillige fysiske reaktioner på stress, for de indbyggede mekanismer, der findes i den menneskelige krop. Selv det at forestille sig det eller tænke på en kommende situation kan udløse disse.

Så længe problemet er løst, og vi er i stand til at hvile, og selv de akutte virkninger af stress er ikke farlig for en rask person. På grund af gentagne forekomster af nødsituationer, har den person, der passerer gennem stadier af alarm-og modstand igen og igen i de akkumulerede belastninger, forårsager udmattelse, sygdom eller følelsesmæssige problemer, der fører til fald i ydeevne, produktivitet og anstrengte relationer i familien og på arbejdspladsen.

Nogle gange kan en person, udsat for stress, let få dyb depression. Disse er kroniske effekter af stress, og derfor skal man holde øje med de signaler, som livsstil eller arbejde vaner bør justeres præventivt, før de værste problemer opstår. Derfor er det vigtigt med en effektiv håndtering af stress.

Stress Management
En række metoder har udviklet sig gennem årene til at håndtere stress. Mange mennesker søger udveje eller smuthuller ved at drikke, ryge, narkotika mv, som er skadelige. Afspændingsteknikker har vist sig at være mere effektive end andre, og meditation er den bedste afslapning teknik. I Sahaja yoga, kan den almindelige praksis med meditation, efter selvrealisering, bringe nødvendige yderligere forandring som den person, og fører til en afbalanceret livssyn for de hændelser og situationer, han står overfor i dagligdagen.

Stress Management gennem Sahaja Yoga
Sahaja Yoga meditation skaber en balance mellem det sympatiske nervesystem og det Para-sympatiske nervesystem, som i processen mindsker den sympatisk systems dominans som normalt ses i stressede situationer, og derved hjælper med at forebygge stress-lidelser.

Teknikken er simpel, det er en måde at aktivere en mekanisme- det kundalini-som er den guddommelige energi, der ligger hvilende i bunden af rygsøjlen. Denne mekanisme er den drivende kraft i vores erkendelse og evolutionære udviklling og er en levend, dynamisk kraft, der søger selvorganisering, selv-regenerering og oplysning. Gennem selv-organisering  opretholder det og beskytter det menneskelige system. Selv-regenerering er dens medfødte evne til at helbrede, forny, balance og genbruge. Og opstigningen er dens evne til at overskride sindet og kroppet og opnå kollektive bevidsthed.

Indtil for nylig den proces var ikke tilgængelig for almindelige mennesker. Men Shri Mataji Nirmala Devi har perfektioneret en måde at lede menneskeheden i sin næste skridt i udviklingen. Ved hendes usædvanlige metode og teknik, har hun har gjort det muligt for hver enkelt af os at opnå selv-realisation. Sahaja yoga teknik er spontan og ubesværet, der kan praktiseres af enhver, uanset deres baggrund, religiøs overbevisning eller livsstil.

Når man praktiserer Sahaja Yoga meditation, bevæger man sig ind i en anden dimension, der gør det muligt for ham at udnytte den uudnyttede områder af hjernen. Når dette sker, skal en ny forsyning af energi er til rådighed for os. De faktiske erfaringer af mennesker, der bevæger sig ind i dette niveau af en følelse af total indre stilhed, komplet sundhed og velvære. Der er tankefri bevidsthed/opmærksomhed og personen, der føler en kølig brise af vibrationer på hovedet og på håndflader.

Nye undersøgelser om forskellige grupper af individuelle Sahaja Yoga mediterende har afsløret, at den praksis, Sahaja Yoga er ledsaget af et fald i spænding, angst, depression, neuroser og hyperventilation. Med meditation opstår der en oplevelse af indre ro og harmoni, og man bevæger sig i retning af større selvkontrol, selvbevidsthed, actualizing en potentiel og dermed bevæger sig i retning af lykke.

Elektrisk Hjerne Activitet –
Electroencephalograph (EEG) rapporter viser følgende ændringer i hjernens aktivitet under Sahaja Yoga meditation:

1. I den indledende fase, der begynder om meditation, stiger alfa- bølgemønster i hjernen, og der opstår en følelse af afslappet opmærksomhed.

2. Efterhånden som meditationen skrider frem, skifter hjernens aktivitet til lange kæder af lav spænding theta-aktivitet, som betyder dyb fysiologisk afslapning som er nået i tilstand af dyb søvn.

3. Og i løbet af en meget dyb tilstand af meditation, er der igen ændringer i EEG-mønsteret og denne gang bølger af højeffektiv beta toppe forekomme.

Det fremgår af alle disse undersøgelser, at det menneskelige nervesystem begynder at fungere i en helt anden måde efter Sahaja Yoga i praksis.
Nogle andre dramatiske ændringer der klart rapporteres, er:

1. Iltforbrug falder inden for 5 minutter efter start af meditation.
2. Puls og åndedrætsrytmen falder også.
3. Blodets mælkeholdige koncentration, der er forbundet med høje tilstande af angst, bliver også reduceret.
4. Adrenalin, som er forbundet med forhøjet blodtryk, falder.
5. Galvanic Skin Response er et mål for aktiviteten af svedkirtlerne. Dette er relateret til det sympatiske nervesystem, der regulerer niveauet af spænding eller afslapning. Sahaja Yoga Meditation øger hudens modstand dermed væsentligt reducere spændingerne.

Terapeutisk anvendelse:
Dr. D Chugh på Lady Harding Hospital, New Delhi, har foretaget disse eksperimentelle undersøgelser.

  • 1. Sahaja Yoga har opnået enorm succes i behandlingen af utallige kroniske dødelige sygdomme. Aktuelle medicinske undersøgelser viser, at personer, der lider af forhøjet blodtryk, kræft, kronisk astma, epilepsi, sukkersyge, gigt og hjerte lidelser er blevet helbredt v.hjælp af Sahaja Yoga meditation.
  • 2. Et andet forbløffende medicinske gennembrud er dokumenteret fra Australien er  behandling og helbredelse af aids-tilfælde ved hjælp af Sahaja Yoga teknikker.
  • 3. Den helbredende virkninger Sahaja Yoga har motiveret læger og andre i plejesektoren for at udvikle centre, hvor Sahaja Yoga teknikker vil blive anvendt til patienter, der lider af en række lidelser.
  • 4. Yderligere, diabetes, blodkræft, nyre problemer og hjerteanfald, er ifølge Sahaja Yoga, lidelser som følge af overdreven mental aktivitet, og hudlidelse, anoreksi, angina og epilepsi er forårsaget på grund af en tendens til at dvæle ved fortiden, eller hengive sig til depression, vil behandlingen hovedsageligt være rettet til at afhjælpe disse ubalancer og til at opnå fred indeni.

Sahaja Yoga på forskellige områder
Sahaja Yoga kan bruges til at udvikle et barns intellekt og kommunikative færdigheder ved aktualisere og virkeliggøre hans potentiale.
I Indien, Sovjetunionen, Italien og andre steder anvendes der Sahaja Yoga teknikker i skoler for at give emotionel, psykisk, og spirituel næring til de unge og berige deres liv.

Eksperimenter, udført i forbindelse med landbrug at gøre brug af vibrerede vand fra en praktiserende Sahaja Yogi, der gennemsyrer energi i vandet, har vist plante udvikling at være mere energisk med et meget hurtigere vækst.
Bortset fra at aktivere planternes vækst, udvider det og forbedrer den spirende potentiale frø. Den metode, der besidder en enorm mulighed for uddøende skove og marker.

Der er mange nødvendige og brændende vigtige spørgsmål i dag, ligesom det forurenede miljø og nedbrydningen af ozonlaget.
Sahaja yoga forsøger at besvare disse spørgsmål på et mere grundlæggende niveau for at inspirere menneskeheden tilbage til en indre fred og deraf psykisk, og emotionel balance, som bevæger menneskets til de rigtige handlinger, evolution og dharma.

3 Comments

  1. admin

    jo, det kan sagtens være medvirkende til det, men udfra min begrænsede erfaring, er viden om chakraenes tilstand og meditation i hvertfald et vigtigt, fornuftigt skridt på vejen.. Skriv endelig hvis du finder interessante paralleller i sahaja yoga, og hvad du for øvrigt interesserer dig for.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *