Verden er i dine hænder - Start med selv-realisation!
 
Det Nye århundredes Musa?

Det Nye århundredes Musa?

Ifb. Kundalini og den feminine strøm, der forandrer verden omkring os og indeni os, har vi fundet en historie fra vores national forfatter HC Andersen.

5910726-ukendt-hc-andersen_650

 

Det handler om Kundalini, som gennemstrømmer alt levende og berører vores sjæls strenge.

læs selv videre og søg videre i teksten, hvis man ser på teksten med “spirituelle øjne”.

Hvad synes I om dette:

…Det nye Aarhundredes Musa, som vore Barnebørns Børn, maaskee en fjernere Slægt skal kjende hende, men ikke vi, naar aabenbarer hun sig? Hvorledes seer hun ud? Hvad synger hun? Hvilke Sjælens Strænge vil hun berøre? Til hvilket Høidepunkt vil hun løfte sin Tidsalder? ..

og senere i teksten:
…Men hvem griber i disse Strænge? Hvem faaer dem til at svinge og bæve? Aanden, den usynlige Guddoms Aand, som lader, gjennem dem, klinge sin Bevægelse, sinStemning, og den forstaaes af de andre Strængespil, saa at de klinge derved i sammensmeltende Toner og i Modsætningens stærke Dissonantser. Saaledes var det, saaledes bliver det i den store Menneskeheds Fremadskriden i Friheds Bevidsthed!…

 

Download den her

 

Læs mere om HC Andersen her og her

Den blev offentliggjort 2. marts 1861

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *