Kundalini

Kundalini is the power of pure desire within us, a motherly and soothing spiritual energy which lies dormant at the base of the spine in the sacrum bone (the ancient civilizations knew that in this bone resides a sacred energy). Self-Realisation is the awakening of the Kundalini through the central …

Det subtile system

Indeni hver af os, findes der et indre energi-system, som består af 7 chakras (energimæsige centre), tre kanaler (højre, venstre og center), Kundalini og (hellig) Ånden. De 7 chakrarer repræsenteres på det fysiske plan af plexus i det centrale nervesystem, som svarer til informationsstrømmen i kroppen. Hvert plexus beskytter og …